Çeşitli hukuk disiplinlerinden oluşan hukuki
danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

Ulusal ve uluslararası müvekkil portföyümüze, yenilikçi yaklaşımımız ile tecrübemizi harmanlayarak ihtiyaca göre tasarlanmış hukuki hizmetler sunuyoruz.

Av. Orhan MERCAN

Telefon

+90 216 416 59 38

Orhan MERCAN, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra hukukun birçok dalında müvekkillerine hizmet vermektedir. Ustası Av. Kadir ER’den olur aldıktan sonra çalışma hayatını kendi ofisinde sürdürmektedir.

Eğitim:Marmara Üniversitesi

Çalışma Alanları:
İş Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, Kira Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Vergi ve İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Şirketler Hukuku, İcra İflas Hukuku

Yabancı Dil:
İngilizce

Destek Alın

İhtiyacınıza yönelik faaliyet alanlarımız ile detaylı bilgi ve destek alabilirsiniz.

  Uzmanlık Alanlarımız

  Av. Orhan Mercan

  İş Hukuku

  İşçi ile işveren arasındaki hukuki ilişkinin; taraf hak ve borçlarının; bireysel ve toplu iş sözleşmesinin; taraflar arasında çıkacak muhtemel ihtilafların; tarafların mevzuat…

  Miras Hukuku

  Ölüme bağlı tasarrufların, ölüm halinde ölenin mallarının, hak ve borçlarının, tereke paylaşımının yapılmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği bir özel hukuk dalıdır…

  Ceza Hukuku

  Maddi gerçeğin ortaya çıkartılması ile toplumsal barışın korunmasını esas alan, suçların, cezaların, soruşturma ve kovuşturma evresinde…

  Kira Hukuku

  Kiracı ile kiraya veren arasındaki hukuki ilişkiyi, taraflar arasında çıkacak ihtilafların, taraf hak ve borçlarının, tarafların mevzuat gereği uyması gereken kuralların ve daha birçok…

  Gayrimenkul Hukuku

  Gayrimenkul yani taşınmazların aynına ilişkin her türlü uyuşmazlığı konu edinen bir hukuk dalıdır. Tapu iptali ve tescili, tapu kaydının düzeltilmesi, ecrimisil, taşınmazların…

  Vergi ve İdare Hukuku

  Birey ile devlet arasında çıkacak uyuşmazlıkların çözümlendiği kamu hukuku dalıdır. Vergi Hukukunda devletin mali faaliyetlerinin incelenmesi söz konusuyken…

  Ticaret Hukuku

  Ticari işletme, şirketler, kıymetli evrak, taşıma, deniz ticareti ve sigorta hukukunun düzenlendiği bir hukuk dalıdır. Tacirleri, ticaret sicilini, ticari işletmeleri, ticaret unvanlarını…

  Aile Hukuku

  Nişanlanma, evlenme şartları, boşanma sebepleri, mal rejimleri, ayrılık hali, aile konutu, velayet-vesayet kurumu, evlat edinme, nafaka türleri ve talep edebilecek kişileri, kayyımlık…

  Şirketler Hukuku

  Ticaret Hukuku bünyesinde yer alır. Şirket kuruluşu, tescil işlemleri, temsilciler, tasfiye durumu, şirketlerde birleşmeler, devralmalar, bölünmeler gibi hususlar…

  İcra ve İflas Hukuku

  Borcun ödenmemesinin, kiralananın tahliye edilmemesinin, kişilerin ve kurumların borcunu ödeyemeyecek duruma gelmesi halinde iflasının, tasarrufun iptalinin, ihale usulünün…